Voor een gezonde groei hebben bomen verzorging nodig. Deze boomverzorging kan bestaan uit het snoeien van bomen, het uitdunnen van bospercelen, boomveiligheidscontroles en het kappen of vellen van bomen. Hoveniersbedrijf Van Antwerpen in Wehl heeft de beschikking over de juiste kennis en ervaring en adviseert je graag bij het onderhouden van de boom. Zo kunnen wij advies geven over de te nemen maatregelen bij aantasting van jouw bomen, een zwakke groei en onvoldoende bladontwikkeling. Een goede boomverzorging verlengt de levensduur van de boom en houdt deze in goede conditie.

Belang boomverzorging

Het is voor de vitaliteit van de boom belangrijk om deze goed te onderhouden. Een boom blijft hierdoor vitaal en langer mooi. De natuur zorgt ervoor dat een boom dood hout en andere probleemtakken vormt. Door deze takken op tijd te verwijderen wordt schade aan geparkeerde auto’s, tuinhuizen, garages of nog erger, de woning, voorkomen. Als er jaren geen onderhoud aan een boom is gepleegd waardoor deze gevaarlijk is geworden of de boom staat helaas in de weg, dan kunnen wij het verwijderen hiervan ook verzorgen. Door middel van ‘Treework’ kunnen wij elke boom vakkundig en zonder gevaar verwijderen.  

Hoe gaan wij te werk?

boomverzorging

In het geval je kiest om de boomverzorging door Hoveniersbedrijf van Antwerpen, hanteren wij de volgende werkwijze:

  • Als eerst wordt met de klant besproken wat de wensen en eisen zijn. Denk hierbij aan het snoeien of het verwijderen van de boom;
  • Vervolgens volgt de eerste visuele inspectie van de boom. Wij adviseren je om dit één keer paar te laten doen. Hierdoor kan bij schade aan de verzekeraar worden aangetoond dat de boom voldoende is onderhouden.
  • Daarna stellen we een plan van aanpak op om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
  • Bij een akkoord op dit plan gaan wij de besproken werkzaamheden uitvoeren.
  • Als alle werkzaamheden zijn gedaan, voeren wij jaarlijks een inspectie uit. Wij adviseren je sowieso om eens in de vijf jaar een boominspectie te laten uitvoeren. Hierbij kijkt de ervaren treeworker in de boom om te onderzoeken of er rotting bij de takken en/of stam is. Zo kan er een inschatting van de vitaliteit van de boom gemaakt worden.

Boominspecties

Als een boom achterstallig onderhoud heeft – er wordt bijvoorbeeld nooit naar omgekeken – dan kan een verzekeraar zich beroepen op het achterstallig onderhoud. Bij schade, bijvoorbeeld doordat een oude tak op een auto of schuur valt, of nog erger; op een fietser of voetganger, dan zal de verzekeraar de eigenaar van de boom aansprakelijk stellen, en dus niet uitkeren. Om dit te voorkomen zijn de bovenstaande inspecties van belang. De boomeigenaar kan hiermee dan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is.

Benieuwd wat Hoveniersbedrijf van Antwerpen voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem direct contact op