Privacyverklaring

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

 

Hoveniersbedrijf Van Antwerpen verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerking, de verwerking van uw order of offerte aanvraag, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Hoveniersbedrijf Van Antwerpen

 

Wanneer u klant wordt van Hoveniersbedrijf Van Antwerpen verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs-)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens met betrekking tot het uitbrengen van offertes en facturen. Dit doen wij ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande- of potentiële klant.

 

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan Hoveniersbedrijf Van Antwerpen aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Van Antwerpen worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

 

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

 

Op de website wordt bezoekinformatie bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij optimaliseren hiermee de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website.

 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

 

Google Analytics

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

 

Facebook en Twitter

 

Op deze site zijn links opgenomen om pagina’s te kunnen delen op Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

 

 

Nieuwsbrief

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van tuinontwerpen, nieuwe- of bestaande producten, beregening, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

 

Doeleinden gegevensverwerking

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van uw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

 

Als u een contact- of bestelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bewaren uw gegevens gedurende 3 jaar, zodat eventuele garantiebepalingen een maximaal resultaat ontvangen gaande onze dienstverlening.

 

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Hoveniersbedrijf Van Antwerpen neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de hosting-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Hoveniersbedrijf Van Antwerpen heeft toegang tot uw persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

 

 

Derden/ verwerkers

 

Hoveniersbedrijf Van Antwerpen kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij als ‘verwerker’ voor Hoveniersbedrijf Van Antwerpen. De betreffende verwerker ontvangt van Hoveniersbedrijf Van Antwerpen alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

 

Gebruik van cookies

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

 

Inzage, correctie en recht van verzet en verwijdering

 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met Hoveniersbedrijf Van Antwerpen via 0314-820998 of info@hoveniersbedrijfvanantwerpen.nl. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u ons mailen op info@hoveniersbedrijfvanantwerpen.nl. Hoveniersbedrijf Van Antwerpen zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u uzelf verzet beëindigen.

 

 

Meldplicht datalekken

 

De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Hoveniersbedrijf Van Antwerpen via info@hoveniersbedrijfvanantwerpen.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

 

 

Vragen?

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Hoveniersbedrijf Van Antwerpen, via 0314-820998 of via het contactformulier op onze website.

 

 

Wijziging privacyverklaring

 

Hoveniersbedrijf Van Antwerpen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.